translate :: 2021. július 18., vasárnap, 07:48:38 :: 0 komment

Eredeti

» ELSŐ FELVONÁS

1. SZÍN

Helsingőr. Emelt tér a kastély előtt. Francisco őrt áll. Bernardo jő szembe

BERNARDO
Ki az?

FRANCISCO
Nem úgy; te állj s felelj: ki vagy?

BERNARDO
Sokáig éljen a király!

FRANCISCO
Bernardo?

BERNARDO
Az vagyok.

FRANCISCO
Órádra pontosan jössz.

BERNARDO
Most veré
Az éjfelet: menj, Francisco, fekünni.

FRANCISCO
Köszönöm, hogy felváltasz. Kemény hideg van,
S nem jól vagyok.

BERNARDO
Nyugodtan őrködél?

FRANCISCO
Egér se moccant.

BERNARDO
No, jó éjszakát.
Ha Marcellust, Horatiót találod,
Őrtársaimat: mondd, hogy siessenek.

FRANCISCO
Úgy tetszik, hallom is már. Állj! Ki az?

Horatio és Marcellus jőnek

HORATIO
Honnak baráti.

MARCELLUS
S dán alattvalók.

FRANCISCO
Jó éjszakát.

MARCELLUS
Isten veled, becsűletes vitéz:
Ki válta fel?

FRANCISCO
Bernardo van helyettem.
Jó éjt. (El)

MARCELLUS
Hahó! Bernardo!

BERNARDO
Nos? Ki az?
Horatio, nemde?

HORATIO
Teste, lelke az.

BERNARDO
Hozott Isten, Horatio; téged is,
Jó Marcellus.

HORATIO
Nos, hát ma-éjjel is járt az izé?

BERNARDO
Semmit se láttam.

MARCELLUS
Horatio azt mondja, képzelődünk,
És nem fog rajta hit, ez általunk
Két ízbe látott rémlátvány felől:
Én hát magammal hívtam őt, virassza
Velünk az éjnek perceit;
S ha jő megint a tünemény, legyen
Szemünk' tanúja, és szólítsa meg.

HORATIO
Aj, aj! sosem jő.

BERNARDO
Ülj le hát elébb;
Hadd ostromoljuk ismét a füled,
Mely e csodának úgy el van falazva,
Amit mi kétszer láttunk.

HORATIO
Jó, leűlök.
Bernardo mondja el, miképp esett. «

 

Színdarab

BERNARDO
Ki az?

FRANCISCO
Aki tegnap és tegnapelőtt volt, és aki holnap is lesz.

BERNARDO
Ne basztass. Még csak tizenöt éve őrködünk együtt. Nem látod a páncélomon az "L" betűt?

FRANCISCO
Amúgy minden oké?

BERNARDO
Hogyne. Kísértet jár-kel a kastély körül. A szabadnapjaimon is ide jövök relaxálni.

Marcellus és Horatio érkezik.

FRANCISCO
Meg kellene kérdezzem, kik vagytok, ha nem működne a világítás.

HORATIO
Lekéstem róla?

BERNARDO
Miért, el akartad érni?

 

Könyv

Este volt. A helsingi vár őrei a paranormális jelenségről beszélgettek.

- Ha látom, elhiszem - mondta Horatio.

 
 

=> Regisztrálni jó <=